HAKKIMIZDA

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve benzerleri Kur’an medreselerinin aynaları, bugünün idarecileri de günümüz okullarının aynalarıdır. Diplomaya değil, icazete kıymet verin. Ne biliyorsunuz belki bir gün diploma değil icazet kabul görecek. Medresede okumaya devam edin çok yakında antika olacaksınız diyen sesi duydukça, ümmetin makus kaderini değiştirecek olan gerçek ilim ve irfan mektebinin medreseler olduğunu idrak ediyorduk.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

İhlas ve samimiyet

Kalbi ve bedeni olmak üzere bütün ibadet ve fiillerinde, nefsine pay çıkarmadan doğru, samimi, katıksız ve dupduru olarak tam bir sadakatle Allah’a yönelerek riyadan arınmaktır.

Heyecan ve fedakarlık

Aşk ve şevkle, herhangi bir karşılık beklemeden, can ve mal ile hizmet etmeyi iştiyak haline getirip, gönlün derinliklerinde bu duyguyu güçlü ve coşku verici bir şekilde hissetmektir.

Merhamet ve şefkat

Allah’ın bütün mahlukatı ile ilişkilerimizde, O’nun rızasını gözetmek, insanların dert ve kederleri ile yakından ilgilenmek, muhtaç olanlara safi bir sevgi besleyerek yardıma koşmaktır.

Liyakat / Ehliyet

Çalışanlar ve işbirliği halinde bulunulacak diğer kurumlarla ilgili vazife ve işleri hak edecek halde ilim, hüner, fazilet ve tecrübe ile sorumluluk almaya / taşımaya layık kişi ve kurumları tercih etmektir.

Mesuliyet şuuru

Bütün fiillerin kayıt altına alındığı bilinciyle, çalışmalarımızı gerçekleştirirken Allah’a ve kullarına karşı hesap verme yükümlülüğünde hissetmek ve ihsan şuurunda olmaktır.

Adalet

İnsaflı ve doğru davanışlarla kararlı ve ölçülü olmak, zulmetmekten uzak durmak, dini ve kamusal esaslarla belirlenen sınırlar doğrultusunda kişi ve kurumların farklılığını gözetmeksizin hakkaniyet üzere davranmaktır.

İlim ve irfan

Eğitim ve öğrenim yolu ile elde edilen bilgi birikimini, kalbin ve ruhun enginliğinde olgunlaştırmak ve yaşama / pratiğe yansıtabilmektir. Eğitim verdiğimiz kişilerin bu ilmi irfana dönüştürmelerini gaye edinmek ve bunun için çaba sarfetmektir.

Şecaat ve sebat

Zorluk ve sıkıntı durumlarında, karşı koyma ve direnme hususunda yılmayarak dengeli ve kararlı bir şekilde cesaret göstermektir.

Feraset ve istikamet

Olayların zahirini ve perde arkasındaki sebeplerini görerek derinlikli ve kuşatıcı bir şekilde bakabilmek, Allah rızasını kazanmanın gerektirdiği şekilde doğru – dürüst davranmaktır.

Edep ve zarafet

Hayatın her yönünü lapsayan sözlerde ve tavırlarda güzel ahlaklı, iffetli, terbiyeli, incelikli, nezaketli ve ölçülü davranmaktır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Vakfımızın faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgiyi, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir şekilde kayıt altına almak ve gerektiğinde ilgili kişiler ile paylaşabilmektir.

İsraf ve lüksten kaçınmak

Kazancı, sahip olunan değer ve nimetleri gereği gibi kullanmak, Vakıf varlıklarını faydasız, zararlı ve meşru olmayan yönlere, ölçüsüz ve gereksiz bir şekilde harcamaktan uzak durmaktır.

FATİH MESCİDİ’NDEN GÖRÜNTÜLER

RABITA VAKFI’NDAN GÖRÜNTÜLER

İletişim